HIỂU VÀ ỨNG DỤNG CÁC YẾU TỐ GAME

Tăng hiệu suất đời sống

Gamification là gì?

Kỹ thuật ứng dụng các yếu tố trong game vào các lĩnh vực non-game như: kinh doanh, quản trị nhân sự, marketing, giáo dục..

Lấy trải nghiệm con người làm trọng tâm, Gamification giúp tăng hiệu suất và tạo trải nghiệm thú vị, vui vẻ cho người tham gia.

gamification vietnam

LỢI ÍCH CỦA GAMIFICATION

DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA

SỰ KHÁM PHÁ

SỰ GẮN KẾT

SỰ TÒ MÒ

SỰ CÂN BẰNG

SỰ KẾT NỐI

gamification vietnam

Gamification có khó không?

Không việc học nào là dễ dàng. Đặc biệt là đối với nhóm kiến thức mới mẻ như Gamification. Tuy nhiên bạn có thể đăng ký tại đây để nhận bài học trong vòng 21 ngày, giúp kiến thức Gamification của bạn được vững chắc hơn.