Động lực cốt lõi

Yu Kai-chou nghiên cứu rằng con người có 8 động lục bên trong - bên ngoài giúp thúc đẩy hành vi.

1. Nhiệm vụ được kêu gọi thực hiện (Epic Meaning & Calling)

Người tham gia tin rằng họ đang làm điều gì đó vĩ đại. Và có tính chất "Vận may của người mới".

2. Hành trình và kết quả (Development & Accomplishment)

Đây là động lực của việc tiến bộ, phát triển kỹ năng và vượt qua thử thách.

3. Sự sáng tạo và phản hồi (Empowerment of Creativity & Feedback)

Nơi người tham gia thể hiện sự sáng tạo, nhìn thấy kết quả và nhận phản hồi.

4. Tính sở hữu và chủ quyền (Ownership & Possession)

Khi một người tham gia cảm thấy mình có quyền sở hữu, họ sẽ muốn được sở hữu nhiều hơn nữa.

5. Ảnh hưởng xã hội (Social Influence & Relatedness)

Bao gồm: sự cố vấn, sự chấp nhận, phản ứng xã hội, sự đồng hành, cũng như sự cạnh tranh và đố kỵ.

6. Sự khan hiếm và thiếu kiên nhẫn ( Scarcity & Impatience)

Chúng ta thường mong muốn có được điều gì đó khi chưa sở hữu được nó.

7. Sự khó đoán và tò mò (Unpredictability & Curiosity)

Khi chưa hiểu rõ về điều gì đó, người tham gia sẽ liên tục nghĩ về và tìm cách để hiểu rõnó.

8. Sự mất mát và né tránh (Loss & Avoidance)

Người tham gia có nỗi sợ rằng nếu họ không hành động ngay bây giờ, họ sẽ mất mát điều gì đó rất to lớn.